Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
...địnhtrong bảng trên thì tuỳ theo diện tích thực tế và tính chất nguy hiểm về cháymà trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC cho phù hợp, nhưng với diện tích nhỏ nhấtcũng phải có một trong nhưng thứ đã quy định trong bảng trên. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
... c) Nếu có ống thông hơi hoặc thóat khí trên bểthì khỏang không gian trên các ống cũng phải được bảo vệ như đã nêu ở Điều 2.6.              d) Điện trở nối đất xung kích của bộ...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 13
...giao kết hợp đồng yêu cầu đơn vị bán bảo hiểm bồi thường nhanh chóng đầy đủ chính xác theo qui định hợp đồng bảo hiểm Song song đó các đơn vị cũng phải có trách nhiệm tham gia mua bán bảo hiểm theo qui định và tuân thủ các qui định về an toàn PCCC Trong trường hợp có những yếu tố làm thay đổi...
...người dân trong vấn đề phòng cháy chữa cháy thì sau những vụ cháy lớn ở thành phố nay họ cũng sợ rồi Cháy thì không chỉ ở Việt Nam mà nước nào cũng phải quan tâm đến đe doạ này Nguyên nhân cháy lớn là do không phát hiện kịp thời và không sử dụng đuợc hiệu quả các thiết bị có sẵn nếu như không tự...
...Nói như thế không có nghĩa là xã hội không cần những doanh nhân mới Cần lắm chứ Nhưng cái sự làm doanh nhân nó cũng như là cái sự luyện võ vậy cũng phải có trường lớp bài bản kinh nghiệm và khổ luyện từ một võ sinh đai trắng cho đến một võ sư có một võ đường riêng Nếu chỉ muốn có một võ đường...