Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
8.4.1 Trình tự thực hiện:  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh.     1. Dự án quy hoạch xây dựng mới...
...trách nhiệm giữ gìn, bảoquản các công cụ, phương tiện PCCC có tại nơi làm việc. 8.3.4. Trong khi làm việcthấy có những sơ suất, vi phạm hoặc có những hiện tượng có thể phát sinh cháy,nổ kịp thời khắc phục hoặc báo cáo ngay cho người có trách nhiệm biết để giảiquyết.   9. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG,...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 3
...sản và sinh mạng con người trong hàng triệu trường hợp hỏa hoạn trên khắp thế giới. Hệ Thống Báo Cháy Qui Ước thường là lựa chọn tự nhiên của những hiện trường nhỏ, hoặc những nơi mà ngân sách có giới hạn. Trong Hệ Thống Báo Cháy Qui Ước, tính chất 'thông minh' của hệ thống chỉ tập trung vào...
...thời cũng hoạt động như một hệ thống báo động.... (NFPA 13) III. Hệ Thống Hồng Thủy Water Spray đang ''test'' tại Trạm Biến Thế Phú Lâm Những hiện trường được xếp loại nguy hiểm về hỏa hoạn cao (high hazard), không thể chữa cháy bằng hệ thống sprinkler thông thường, nhưng phải dùng Hệ...
...con người. Để đảm bảo sức khỏe tốt mỗi người chúng ta dù mạnh khỏe vẫn nên định kỳ đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe nhằm phát hiện kịp thời những hiện tượng bất thường có thể xảy ra với cơ thể. Ngay cả các bệnh nan y nếu phát hiện sớm đều có thể chữa khỏi. Các thiết bị máy móc cũng vậy, mặc dù...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...(NFPA 13) III. Hệ Thống Hồng Thủy http://tmpccc.com/uploads/Products/PhuLamSpray.gif Water Spray đang ''test'' tại Trạm Biến Thế Phú Lâm Những hiện trường được xếp loại nguy hiểm về hỏa hoạn cao (high hazard), không thể chữa cháy bằng hệ thống sprinkler thông thường, nhưng phải dùng Hệ...
...sản và sinh mạng con người trong hàng triệu trường hợp hỏa hoạn trên khắp thế giới. Hệ Thống Báo Cháy Qui Ước thường là lựa chọn tự nhiên của những hiện trường nhỏ, hoặc những nơi mà ngân sách có giới hạn. Trong Hệ Thống Báo Cháy Qui Ước, tính chất 'thông minh' của hệ thống chỉ tập trung vào tủ...
Thật dễ nhận ra phần mềm chính là ông vua trong thời đại kỹ thuật số ngày nay bởi sự có mặt rộng khắp tại bất kỳ đâu của nó. Điều gì đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phần mềm? ...