Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Giới thiệu": 1
...đó cũng là nguyện vọng góp phần nhỏ bé của mình mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người và cho xã hội. Năm 1999, các anh cùng đội thi công thành lập Ban chuyên nhiệm tổ chức thi công, tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, các anh đã hoạt động hiệu quả và khẳng định mình là nhà thầu...
Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...lý, địa hình, vị trí của cơ sở mà phân công, phân cấp quản lýcông tác PCCC bằng văn bản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc. 8.1.3. Thành lập cácđội  PCCC nghĩa vụ tại  đơn vị và tại các cơ sở trự c thuộc; thườngxuyên kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các...
...doanh theo mặt hàng, nhóm hàng bảo đảm đúng yêu cầucủa công tác PCCC.             4.1.3.Thành lập các đội PCCC nghĩa vụ theo quy mô của chợ trung tâm thương mại tại cơsở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội hoạt...
...PCCC cho công trình. -Bảng thống kê các phương tiện PCCC đã trang bị cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP) -Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC. -Phương án chữa cháy cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...những nhà sản xuất hàng đầu của Pums và Pum cho các hệ thống sưởi ấm, làm mát và không khí - công nghệ và điều hoà cho cấp nước. Công ty được thành lập năm 1872 bởi Louis Oplander WILO EMU USA LLC, trụ sở chính tại Thomasville, Georgia, cung cấp các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 23
...đặt quản lý các trụ nước chữa cháy từ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn về Sở Cảnh sát PCCC Các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao phải thành lập đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách trang bị đầy đủ phương tiện và bố trí địa điểm theo quy định về PCCC Ban Chỉ huy bảo vệ rừng...
...tìm cách thay thế Căn cứ vào sự kiện trung tâm kinh tế năng động dịch chuyển về hướng Đông và châu Á các thiết chế phi chính trị có thể được thành lập trên cơ sở các tổ chức đang hoạt động tại các khu vực.Hệ thống tiền tệ cũng cần phải xem xét lại Tình trạng ưa thích đồng đô la Mỹ USD sẽ có...
...những nhà sản xuất hàng đầu của Pums và Pum cho các hệ thống sưởi ấm, làm mát và không khí - công nghệ và điều hoà cho cấp nước. Công ty được thành lập năm 1872 bởi Louis Oplander http://www.wilo-emu-usa.com/ /uploads/news/2011_05/1260501470.nv.jpg WILO EMU USA LLC, trụ sở chính tại...