Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 20
...the automatic shut down system (RRS) will be activated and the engine will automatically shut down. An improved design super ball cock valve offers excellent operating characterstics, while a step-less throttle dial delivers a smoother, fine discharge setting. Water Cooled Type...
...for easy operation. 6. Easy start ups A tickler device makes it possible to start the engine at low temperature up to -20°C. A choke valve with relief valve protect against flooding of the engine, providing simple and reliable operation. 7. Stainless steel fuel tank A...
...bởi áp lực, và khi sprinklers đã mở do nhiệt từ đám cháy phát ra kích hoạt, khí bên trong đường ống thoát ra, cho phép áp lực nước làm mở dry pipe valve. Nhờ đó, nước chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua các sprinkler đã mở Preaction System (Hệ Thống Kích Hoạt Trước). Là hệ thống...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 7
...of 45 mm. diam., UNE-EN 671/2. Cofem make. Model P6420 with 20 meters of hose. Consisting of: Horizontal Cabinet, Reeling Frame, Hose, Globe Valve, Pressure Gauge, Hose Nozzle, Glass. I Hydrant-HoseReel Fire Extinguishing System http://tmpccc.com/uploads/Products/HydrantCOFEM.gif COFEM...
...bởi áp lực, và khi sprinklers đã mở do nhiệt từ đám cháy phát ra kích hoạt, khí bên trong đường ống thoát ra, cho phép áp lực nước làm mở dry pipe valve. Nhờ đó, nước chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua các sprinkler đã mở http://tmpccc.com/uploads/Products/Tyco-DryPipe.gif...
...nén có áp lực Khi đầu phun Sprinkler hoạt động bởi nhiệt độ của đám cháy khí sẽ thoát ra qua đầu phun làm giảm áp lực mở van hệ thống khô dry pipe valve cho phép nước chảy vào hệ thống đường ống đi đến đầu phun đã mở Hệ thống khô được sử dụng cho những khu vực mà hệ thống ướt không đáp ứng được...
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
Van bướm (butterfly valve) là van có thể được sử dụng để cô lập hoặc điều chỉnh dòng chảy. Thân van của van bướm tương tự như một vòng kim loại trên thân van có những lỗ dùng để định vị vào đường ống bởi các bulon và đai ốc.