Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
8.4.1 Trình tự thực hiện:  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh.     1. Dự án quy hoạch xây dựng mới...
...tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;              b/ Cán bộ, đội viên dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;              c/ Người làm việc...
...cháy (nếu có);   c) Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;   d) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng;   đ) Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;   e)Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đềxuất, kiến nghị...
...nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong tràoquần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duytrì hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặcđội  phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; 4.Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; xử lý...
...bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm hànhchính gây ra. Điều 24.Xử phạt vi phạm về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng dân phòng, lựclượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháychuyên ngành 1.Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với...
...3 năm 2004 của Bộ Công an: Tối thiểu 08 giờ đối với huấn luyện lần đầu và 08 giờ đối với huấn luyện bổ sung hàng năm. Đ) Đối với các lực lượng: Dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. - Có Công văn đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận , Huyện, Phòng Cảnh sát PC&CC và...