Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 21
...bến tàu thuỷ, các bến xe, từ cấp huyện quản lý trở lên; nhà ga đường sắt xây dựng ở nội thành, nội thị.     14. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.     15. Kho, cảng xuất nhập, bảo quản vật liệu nổ, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng....
...chỉ còn lưu lại hơi khí đốt hoặc chai chưađược nạp khí đốt hóa lỏng. 3.4. Cửa hàng chuyên doanh khí đốt hóa lỏng: là cửa hàng chỉ đượcphép kinh doanh một mặt hàng khí đốt hóa lỏng, các phụ kiện và thiết bị dùngkhí đốt hóa lỏng, và không được phép kinh doanh các loại hàng khác. 3.5. Cửa hàng...
...mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ thương mại. 1.2. Tiêu chuẩn này khôngáp dụng cho các doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng có tính chất nguyhiểm về cháy nổ như: xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất dễ cháy nổ….   2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN - TCVN...
...              3.1.Định nghĩa chợ và trung tâm thương mại, các định nghĩa diện tích kinh doanh,tổng diện tích gian hàng…. Theo mục 3 trong TCVN 6161 – 1996.             3.2.Phân loại...
...nguy hiểm về cháy, nổ;              đ/ Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;              e/ Các đối tượng khác có yêu cầu...
*Biên bản xác nhận điều kiện PCCC cho cở sở để hoàn tất thủ tục xin cấpgiấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh ngành, nghề kinhdoanh có điều kiện theo quy định của Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày22/02/2001 của Chính phủ “quy định về điều kiện an ninh, trật tự đốivới một số ngành kinh doanh...
...liệu nổ công nghiệp. - Kho xăng dầu có tổng diện tích 500m3 trở lên, kho khí đốt hóa lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên. - Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng. - Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung...
...Hà Nội, ngày  22 tháng  02 năm 2001         Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ----------     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12...
...bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc   _________    CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;          ...
...tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP) và doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. II. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 1.Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy...
1, 2, 3  Trang sau