Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 31
...đại diện của chủ đầutư, chủ phương tiện, đại diện đơn vị thi công phải có mặt tham gia,đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trựctiếp tham gia nếu thấy cần thiết. Chủ đầu tư, chủ phương tiện và nhàthầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và đảm bảo các điều kiện...
...CHUNG   Điều 1.Nghị định này quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một sốngành, nghề kinh doanh mà trong quá trình hoạt động có liên quan nhiềuđến an ninh, trật tự an toàn xã hội (sau đây gọi chung là ngành, nghềkinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự).     Mọitổ...
...gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghịđịnh này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với cácquy định pháp luật có liên quan.           Điều 4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  ...
...được cơ quan Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy xác nhận; đồng thời có trách nhiệm thông báokịp thời cho Quý cơ quan biết để có những thay đổi có liên quan vềphòng cháy và chữa cháy đã xác nhận.   …..Ngày…..tháng…..năm… (Ký tên và/hoặc đóng dấu)       PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT...
...chủ nghĩa Việt Nam. 2.Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sản xuất, kinhdoanh cung ứng và sử dụng VLNCN hoặc có hoạt động liên quan tới VLNCN. II. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  1. “Vật liệu nổ công nghiệp” bao gồm thuốc...
...kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đềxuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạmvà quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy(nếu có);   g)Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệpvụ và hoạt...
...kỳ về tình hình phòng cháy và chữacháy; thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháytrực tiếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toànvề phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức mình; 8.Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong...
...số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính năm 2002. 2.Các tài liệu liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực phòng cháy và chữa cháy phải lưu giữ đầy đủ tại cơ quan xử phạt.Biên bản vi phạm hành chính...
...cháy và chữa cháy”: 1. Nội dung kiểm định: a) Kiểm định chủng loại, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; b) Kiểm định các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 2. Phương thức kiểm định: a) Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các...
...khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên. 2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy của đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt...
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau