Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 10
...Kho phải có nguồn nước chữa cháy. Đối với kho chứa từ 25.000 kg khí đốt hóa lỏng trở lênnguồn nước phải đảm bảo cung cấp 2.300 lít nước/phút và liên tục trong 60 phút. 5.1.17. Thiết bị điện chiếu sáng phải phù hợp với các tiêu chuẩnhiện hành có liên quan. Nguồn điện cấp cho các thiết bị điện...
...điểm tiến hành sửa chữa. 7.2. Trong khi tiến hànhbảo dưỡng sửa chữa phải giao trách nhiệm cho một người phụ trách để tổ chức, chỉ đạo và liên tục kiểm tra, theo dõiviệc thực hiện phương án. Nếu phát hiện thấy những vi phạm hoặc hiện tượngkhông đảm bảo an toàn PCCC thì phải có biện pháp cử...
...bơm) dự trữ thì không cần máy bơm dự trữ.             9- Nếu trạm bơm cần cung cấp nước liên tục đối với bơmnước rửa lọc phải đặt 2 bơm rửa: 1 hoạt động và 1 dự phòng.             7.7....
...dụng máiđể thu và dẫn sét. Nếu mái kim loại có bề dày nhỏ hơn 4mm chỉ được sử dụng máiđể dẫn sét. Trong mọi trường hợp phải bảo đảm sự dẫn điện liên tục giữa các bộphận riêng rẽ của mái với nhau.             c) Trên mái của công trình nếu có...
...1.QUY ĐỊNH CHUNG               1.1.Dòng điện liên tục cho phép của dây dẫn bọc cách điện, cáp điện không vượt quácác trị số quy định của các nhà chế tạo và phải xét tới nhiệt môi trường,phương pháp...
...xét xác nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháycho……………… Địa chỉ:…………….. Để:………………….   Tôicam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện đảm bảo antoàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy xác nhận; đồng thời có...
...liệu không cháy và phi bo đm khong cách từ đèn đến vật liệu cháy không nhỏ hn 0,5 m. Đèn neon phi có máng và bọc đèn. 9.11. Dòng điện tiêu thụ liên tục của dây dẫn điện, cáp điện không được vượt quá dòng định mức. 9.12. Chỗ nối hoặc rẽ nhánh dây dẫn điện, cáp điện phi đm bo đủ tiêu chuẩn dẫn...
...liệu không cháy và phi bo đmkhong cách từ đèn đến vật liệu cháy không nhỏ hn 0,5 m. Đèn neon phi có máng và bọc đèn. 9.11. Dòng điện tiêu thụ liên tục của dây dẫn điện, cáp điện không được vượt quá dòng định mức. 9.12.Chỗ nối hoặc rẽ nhánh dây dẫn điện, cáp điện phi đm bo đủ tiêu chuẩndẫn...
...dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương: a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên; b) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú. 2. Thời hạn tạm trú được tính từ ngày công dân...
...kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo vận hành khai thác các công trình cấp thoát nước một cách liên tục theo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật quy định. 1.3. Cán bộ và công nhân vận hành hệ thống cấp thoát nước cần phải nắm vững quy trình công nghệ...