Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 4
...3.12.Áp lực tự do nhỏ nhất trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt của khu dân cư, tại điểmlấy nước vào nhà, tính từ mặt đất không được nhỏ hơn 10 m cho nhà 1 tầng. Đốivới nhà nhiều tầng, cứ mỗi tầng cao hơn phải thêm 4m....
...(kể cả các cây cao) ở xung quanh.             c) Những công trình có chiều cao dưới 8m( kề từ mặt đất đến đỉnh cao nhất của công trình) có số người tập trung cùngmột lúc không quá 50 người hoặc không có nhiều gia súc lớn ( trâu bò, ngựa,...
...            c.Cách mặt...
...dụng cho hệ thống chữa cháy đối với: - Các tòa nhà có chức năng đặc biệt và các thiết bị công nghệ ngoài các tòa nhà đó; - Các phòng ngầm dưới mặt đất của công nghiệp khai khoáng; - Bể xăng dầu. Tải file xem chi tiết   Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế...