Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 35
...làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Áp dụng bắt buộc đối với các dự án, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “ Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”: 1.Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xâydựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP và phương tiệngiao thông cơ giới có yêu...
Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy Thủ tục Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy Thủ tục Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy Thủ tục Cấp giấy phép vận...
Điều 1. Điều kiện huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 1. Điều kiện huấn luyện. a) Đối tượng huấn luyện được quy định tại khoản 1, mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an. b) Số lượng người của một lớp huấn luyện tối thiểu 10...
...no. Yeu cau chung TCVN 4195 1995 Dat xay dung - Phuong phap xac dinh khoi luong TCVN 4878 1989 Phan loai chay TCVN 5040 1990 Thiet bi phong chay va chua chay. Ky hieu TCVN 5738-2001 Hethongbaochay-Yeucaukythuat TCVN 5760 1993 He thong chua chay. Yeu cau chung ve thiet ke TCVN 6160 1996 Phong chay...
...của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Thông tư số 33/2010/TT-BCA. Để thống nhất trong việc cấp đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT khi có yêu cầu trên địa bàn thành phố, Sở Cảnh sát PC&CC Tp. Hồ Chí Minh...
...tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên sông, số...
...UBND TP bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Công Thương, UBND Quận - huyện, Sở Xây dựng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy để xác định địa điểm đầu tư của doanh nghiệp có phù hợp với quy hoạch không? Sau khi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận chủ...
...Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) mang Phương án chữa cháy đến nộp tại: + Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên sông, số 25...
...ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy đến nộp hồ sơ tại: + Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên sông, số 25...
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau