TRỤ CẤP NƯỚC PCCC - FIRE HYDRANTS

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: FHD

Tên sản phẩm: TRỤ CẤP NƯỚC PCCC - FIRE HYDRANTS

FHD - Trụ cấp nước PCCC là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt dọc theo đường phố, để nhân viên cứu hỏa lấy nước phục vụ cho mục đích PCCC. FHD - Fire hydrants is installed along roadside for firemen emergency use.

Địa điểm bán: HCM

Từ khóa: Trụ cấp nước PCCC

Sản phẩm cùng loại

Thông tin sản phẩm T-M J.S.C