Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
...tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.     9. Nhà hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện trở lên; nhà hành chính, trụ sở, nhà văn phòng làm việc khác từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên....
...Ghichú: một công trình cấp III ( theo nguyên tắc phân cấp ở trên) nhưng có tầmquan trọng đặc biệt về chính trị hoặc kinh tế thì được phép nâng lên cấp II.             (Vídụ: Nhà Quốc hội, đài phát...
...bên thứ ba.   14. Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.   15. Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.   16. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật hoặc do...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 17
Trong tình hình cả thế giới lại khủng hoảng chính trị, Nga đóng vai trò bất ngờ đối với đa số quốc gia. Moscow đưa ra những kế hoạch mới chỉnh đốn thế giới, đồng thời nước này có thể sẽ trở thành lực lượng thứ ba tạo thế quân bình giữa Đông và Tây....
...học không khí nhà trường trang nghiêm giản dị mà ấm áp tình người Là một trong số cán bộ từ miền Nam ra học tôi được các anh chị trong phòng chính trị quan tâm hơn cả Hôm ấy tôi vừa làm các thủ tục nhập học vừa được các anh chị hỏi han trò chuyện về công tác PCCC ở địa phương về khoá học sắp...
...hoạt động kinh doanh sản xuất khi có giấy phép nghiệm thu an toàn về PCCC theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 35/NĐ-CP&rdquo để vừa góp phần thực hiện nghiêm luật PCCC lại vừa đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của công dân Ngô Thụy Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng