Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 3
...điểm của công trình, đặc tính kĩ thuật khi hoạt động của các công trình và so sánh với thiết kế. Kết quả nghiên cứu xem xét phải báo cáo lên cấp trên. Tải file xem chi tiết Hệ thống cấp thoát n|ớc – Quy phạm quản lí kĩ thuật Water supply and drainage systems – Rules for technical management
...định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng”” Tải file xem chi tiết Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công System of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings
...còn phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành. 2- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622: 1995 Tải file xem chi tiết Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế Water supply - External networks and facilities - Design standard
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 12
...detection line that can activate the deluge valve - Once the Detector operates the deluge valve will be activated, releasing (opening) the water supply to the system. - Autommatic Fire Pumps can be activated by this proceedure and inturn extinguish/control the fire condition.    ...
...valve, with a NBR/EPDM rubber fully encapsulated disc. A rubber sealing edge gives bubble tight from leakage. It can be used in a variety of water supply system and others.Van bướm (butterfly valve) là van có thể được sử dụng để cô lập hoặc điều chỉnh dòng chảy. Thân van của van bướm tương tự...
...Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong hệ thống HVAC, hệ thống PCCC… Suitable for water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System Thông số kỹ thuật -...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...system types Wet Pipe System A sprinkler system employing automatic sprinklers attached to a piping system containing water and connected to a water supply so that water discharges immediately from sprinklers opened by heat from a fire http://tmpccc.com/uploads/Products/Tyco-WetPipe.gif Dry Pipe...
...Residential Domestic Shutoff Valve 1 Inch DN25 For Dual Purpose Residential Water Supply Model RSV-1 http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/AlarmCheckValve/Retard%20chamber%20RC-1.pdf Retard Chamber For Varialbe Pressure Wet Pipe...
...of an emergency generator. A fire pump is usually a part of a large building fire sprinkler system and is connected to the fire protection water supply at the intake and to the buildings sprinkler system risers at the discharge A fire pump is listed specifically for fire service by a listing...