Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 10
...Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.     20. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và quốc gia thuộc các lĩnh vực.     21. Công trình ngầm, công trình trong...
...riêng lẻ phải thành lập đội PCCC nghĩa vụ. Trường hợp số lượng người khôngnhiều (dưới 10) thì không thành lập đội, nhưng phải chỉ định một người chỉ huyvà tất cả mọi người đều phải tham gia công tác PCCC. Người chỉ huy phải qualớp huấn luyện về PCCC của cơ quan PCCC địa phương. 9.2. Các đội PCCC...
...tại Khoản 1 Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:              a/ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;              b/...
...có chức năng tiến hành nổ mìn nhằm thựchiện hợp đồng với bên có nhu cầu nổ mìn đáp ứng một mục đích nhất địnhđược pháp luật cho phép. 9. "Người chỉ huy nổ mìn"là người chịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp chỉ huy đơn vị thực hiệnviệc nổ mìn theo thiết kế hoặc phương án nổ mìn đã được duyệt,...
...NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY   1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy gồm:   a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;   b) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy...
...xảy cháy và có sức khoẻ phải tìm mọi biện pháp đểcứu người, ngăn chặn cháy lan và dập cháy; người tham gia chữa cháyphải tuân theo lệnh của người chỉ huy chữa cháy. 4.Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, cơ quan y tế, điện lực,cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các cơ quan khác có...
...đối với một trong những hành vi sau: a) Không kịp thời tổ chức việc thoát nạn, cứu người hoặc chữa cháy; b) Không chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy; c) Không chấp hành lệnh huy động tham gia chữa cháy của người có thẩm quyền; d) Không phối hợp trong chỉ huy chữa cháy khi đã có quy...
...điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên. 19. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. 20. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và quốc gia thuộc các lĩnh vực. 21. Công trình ngầm, công trình trong hang hầm có nguy hiểm về...
...lượng người dự kiến được huấn luyện; địa điểm tổ chức huấn luyện. c) Kết quả kiểm tra của các đối tượng đã được huấn luyện: Có xác nhận của Ban chỉ huy Phòng. d) Biên bản tổ chức huấn luyện: Phải thể hiện được đơn vị tổ chức, số lượng người tham gia, địa điểm tổ chức, kết quả huấn luyện, mỗi đơn...
...điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên. 19. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. 20. Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và quốc gia thuộc các lĩnh vực. 21. Công trình ngầm, công trình trong hang hầm có nguy hiểm về...