Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 17
...vận chuyển từng chuyến; - Có giá trị 06 tháng đối với phương tiện chuyên dùng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 5. Thẩm quyền cấp: -Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép vậnchuyển cho các phương tiện nếu chủ phương tiện có hộ khẩu thường trúhoặc trụ sở tại...
...quan Cảnh sát Phòng cháy và  chữacháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệmthu về phòng cháy chữa cháy (hiện tại Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ ChíMinh đang thực hiện thời gian 04 ngày làm việc kể từ ngày các bên liênquan thông qua biên bản). 5. Phân cấp kiểm tra nghiệm...
...PCCC theo mẫuPC 18 Phụ lục 1 Thông tư 04/2004/TT-BCA; b/Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC do Cục Trưởng Cục Cảnh sátPCCC hoặc Giám Đốc Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM cấp. Phôi “Giấy chứngnhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC” do Cục Cảnh sát PCCC tổ chức in vàphát hành. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí...
...đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC thì Cơquan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do cho cơ sở biết.(Hiện nay Sở cảnh sát PC&CC TP.HCM đang thực hiện cấp trong thờigian từ 3-5 ngày làm việc) * Ghi chú:  Khitham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...
...đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vềPCCC thì Cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do chocơ sở biết. (Hiện nay Sở cảnh sát PC&CC TP.HCM đang thực hiện cấptrong thời gian từ 3-5 ngày làm việc) 4. Thẩm quyền cấp “Giấychứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa...
...đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A ;không quá 20 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm B,C  Tuynhiên hiện nay, Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh đang thực hiện làkhông quá 15 ngày làm việc đối với dự án quy họach, dự án xây dựng vàthiết kế công trình thuộc nhóm B,...
...yêu cầu trở lên thì được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC18 Phụ lục 1, Thông tư 04/2004/TT-BCA do Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh in và phát hành. b) Các đơn vị tổ chức huấn luyện sau khi kết thúc huấn luyện trong thời gian không quá 03 ngày gửi hồ...
Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc cấp đổi Giấy chứng nhận PCCC đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện Theo quy định của Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) đối với một số ngành, nghề...
...sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Cảnh sát phòng cháy và...
...ngày 21/3/2008 UBND TP bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Công Thương, UBND Quận - huyện, Sở Xây dựng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy để xác định địa điểm đầu tư của doanh nghiệp có phù hợp với quy hoạch không? Sau khi đã được Sở Tài nguyên và Môi...
1, 2  Trang sau