Skins
Different ways of firefighting approach

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 896 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Fire test to show the diference of firefighting power
Fire test to show the diference of firefighting power
Phát video-clip: 101014/04/2013
Foam test for the fire Officials.We've done another one...
Phát video-clip: 106516/04/2013
Advanced Fire Fighting
Phát video-clip: 96214/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 234114/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.