Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1034 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 103814/04/2013
Fire Protection Overview
Phát video-clip: 106014/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Phát video-clip: 93714/04/2013
Fire test to show the diference of firefighting power
Phát video-clip: 137216/04/2013
Trong nhiều năm qua, Khu công nghiệp Tân Bình luôn được đánh...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.