Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1312 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 272114/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Phát video-clip: 222916/04/2013
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một...
Phát video-clip: 151613/04/2013
PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được...
Phát video-clip: 155116/04/2013
Lực Lượng PCCC Việt Nam
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.