Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1372 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 185816/04/2013
Trong nhiều năm qua, Khu công nghiệp Tân Bình luôn được đánh...
Phát video-clip: 152216/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 279514/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Phát video-clip: 152716/04/2013
Advanced Fire Fighting
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.