Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 930 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 70314/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 121914/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Phát video-clip: 220714/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Phát video-clip: 114916/04/2013
Lực Lượng PCCC Việt Nam
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.