Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 690 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 75013/04/2013
PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được...
Phát video-clip: 60214/04/2013
Fire test to show the diference of firefighting power
Phát video-clip: 72416/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 130616/04/2013
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.