Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 570 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 62216/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 49014/04/2013
Fire safety, at its most basic, is based upon the...
Phát video-clip: 54714/04/2013
Fire Protection Overview
Phát video-clip: 68814/04/2013
Hãy bình tĩnh, tìm lối thoát hiểm bộ, tuyệt đối không dùng...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.