Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1138 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 127314/04/2013
FM200 là hệ khí trơ thường được lắp đặt cho các phòng máy...
Phát video-clip: 125616/04/2013
Advanced Fire Fighting
Phát video-clip: 123516/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 132216/04/2013
Lực Lượng PCCC Việt Nam
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.