Skins
Superior Foam Test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1097 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam test for the fire Officials.We've done another one since this one with our IFOAM.


Fire Fighting Foam Test


Fire Fighting Foam Test 1


Fire Fighting Foam Test 2


Fire Fighting Foam Test 3


Fire Fighting Foam Test 4


Fire Fighting Foam Test 5


Fire Fighting Foam Test 6


Fire Fighting Foam Test 8


Fire Fighting Foam Test 7


Fire Fighting Foam Test 9


Fire Fighting Foam Test 10


Fire Fighting Foam Test 11

Phát video-clip: 106814/04/2013
Fire Protection Overview
Phát video-clip: 120314/04/2013
FM200 là hệ khí trơ thường được lắp đặt cho các phòng máy...
Phát video-clip: 122613/04/2013
PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được...
Phát video-clip: 103914/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.