Skins
Superior Foam Test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 989 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam test for the fire Officials.We've done another one since this one with our IFOAM.


Fire Fighting Foam Test


Fire Fighting Foam Test 1


Fire Fighting Foam Test 2


Fire Fighting Foam Test 3


Fire Fighting Foam Test 4


Fire Fighting Foam Test 5


Fire Fighting Foam Test 6


Fire Fighting Foam Test 8


Fire Fighting Foam Test 7


Fire Fighting Foam Test 9


Fire Fighting Foam Test 10


Fire Fighting Foam Test 11

Phát video-clip: 162314/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Phát video-clip: 106916/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 123416/04/2013
Foam Sprinkler Test Gone Bad
Phát video-clip: 153314/04/2013
Maloney video
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.