Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 31
... 5. Quy định chung 5.1. Khi thiết kế PCCC cho chợ và trung tâm thưng mại phi áp dụng tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 5.2. Khi bố trí chợ và trung tâm thưng mại trong nhà cao tầng hoặc nhà có tính chất sử dụng khác phi áp dụng tiêu chuẩn này và phi tuân...
... 5. Quy định chung 5.1. Khi thiết kế PCCC cho chợ và trung tâm thưng mại phi áp dụng tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 5.2.Khi bố trí chợ và trung tâm thưng mại trong nhà cao tầng hoặc nhà cótính chất sử dụng khác phi áp dụng tiêu chuẩn này và phi tuân theo...
...quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị nghiêm cấm, gồm: a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác liên quan đến quy định về hộ khẩu mà làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; b) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác liên quan đến...
...Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị. Ngoài tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1.2. Nhiệm vụ của công tác quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo vận hành khai thác...
...các điểm dân cư, các xí nghiệp công nghiệp vụ nông nghiệp. Ghi chú: 1- Khi thiết kế các hệ thống cấp n|ớc còn phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành. 2- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622: 1995 Tải file xem chi tiết Cấp nước - Mạng lưới bên...
...Phong chay chua chay. Cho va trung tam thuong mai TCXDVN 306 2004 Nha o va cong trinh cong cong TCVN_pccc_3890-2009: Phương tiện pccc Quy chuẩn 06/2010: an về toàn cháy cho nhà và công trình và còn một số tiêu chuẩn khác Password: tmpccc Bổ sung bộ TCVN liên quan về pccc mới nhất Password: tmpccc
...đúng các yêu cầu về PCCC của Tiêu chuẩn TCVN 4530: 1998 “cửa hàng xăng dầu-yêu cầu thiết kế”. Ngoài ra còn phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan của Nhà nước. Sau khi công trình đã được xây dựng hoặc cải tạo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, Sở Cảnh sát PC&CC TP sẽ tiến hành kiểm...
...hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;...
...thành phố Hồ Chí Minh thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy có mặt tham gia kiểm tra, đồng thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác có liên quan trực tiếp tham gia nếu thấy cần thiết sau khi nhận được thông báo của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố (chậm nhất 03...
...tải và điều khiển phương tiện là người đã được huấn luyện về an toàn lao động, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh lao động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và đã được cấp chứng chỉ an toàn, giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy theo quy định. + Báo cáo vật liệu nổ công...
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau