Đầu phun Sprinkler FESCO hướng xuống

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: SPR-FESCO-05

Tên sản phẩm: Đầu phun Sprinkler FESCO hướng xuống

Đầu phun Sprinkler FESCO hướng xuống

Khuyến mại:
Bảo hành: 12 Tháng
Địa điểm bán: Hồ Chí Minh
Ghi chú: FH231QR Sprinker Size PT 1/2" Sprinkler K factor 5.6 Sprinkler K factor - SI 8.1