Quản lý thông minh - access control system

pccc
Xem ảnh lớn

Tên sản phẩm: Quản lý thông minh - access control system

Kiểm soát cửa ra vào cho phép/không cho phép người cầm thẻ ra vào một cửa nào đó, trong ngày, trong tuần, rong tháng, trong năm.

Địa điểm bán: Quản lý thông minh - access control system