Skins
Advanced Fire Fighting

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 948 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Advanced Fire Fighting
Advanced Fire Fighting courses are designed to be delivered to emergency response teams. It gives ERT’s the necessary knowledge and skills to respond to a larger type of emergency with various fire hoses and branch types.
Phát video-clip: 101113/04/2013
PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được...
Phát video-clip: 153116/04/2013
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một...
Phát video-clip: 119016/04/2013
Trong nhiều năm qua, Khu công nghiệp Tân Bình luôn được đánh...
Phát video-clip: 221814/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.