Skins
Advanced Fire Fighting

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 879 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Advanced Fire Fighting
Advanced Fire Fighting courses are designed to be delivered to emergency response teams. It gives ERT’s the necessary knowledge and skills to respond to a larger type of emergency with various fire hoses and branch types.
Phát video-clip: 91016/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 80114/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 103114/04/2013
Maloney video
Phát video-clip: 100214/04/2013
Hãy bình tĩnh, tìm lối thoát hiểm bộ, tuyệt đối không dùng...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.